Tworzenie i realizacja strategii komunikacyjnych

Prowadzimy szereg działań z zakresu komunikacji korporacyjnej, budujemy strategie informacyjne w oparciu o założenia strategiczne przedsiębiorstwa lub organizacji. Tworzymy długofalowe plany a jeśli wymaga tego sytuacja, podejmujemy działania doraźne. Proponujemy pełen zakres usług – prowadzimy komunikację z otoczeniem a także z pracownikami.

Komunikacyjne wsparcie procesów biznesowych i zmian w firmie

Odpowiednio zaplanowana komunikacja z otoczeniem i pracownikami, to jedno z najważniejszych narzędzi do realizacji celów biznesowych kierownictwa firmy bądź organizacji. Wspieraliśmy zarządy spółek podczas m.in. przejęć, prywatyzacji, wprowadzania nowych produktów, czy realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych przy udziale środków unijnych.

Zarządzanie komunikacją w kryzysie

Proponujemy współpracę z klientem i właściwe przygotowanie organizacji oraz kierownictwa do sytuacji kryzysowych. Potrafimy przygotować komunikację przed potencjalnym, zdiagnozowany kryzysem, zanim się rozpocznie. Jeśli sytuacja już na to nie pozwala, prowadzimy całość działań komunikacyjnych zmierzających do zneutralizowania i zminimalizowania negatywnych skutków wizerunkowych. Korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi.

Komunikacja i wsparcie procesów marketingowych

Doradzamy w kwestiach wizerunkowych, pomagamy budować strategie wprowadzenia nowych bądź rozwoju dotychczasowych produktów. Tworzymy atrakcyjne i angażujące informacje we wszystkich kanałach komunikacji, zarówno dzięki dobrze zaplanowanej komunikacji z otoczeniem, jak i z pracownikami. Wspieramy organizacje w procesie wprowadzania zmian, takich jak przekształcenia, nowe strategie, restrukturyzacje.

Budowa, nadzór, audyt pracy biura prasowego i rzecznika

Organizujemy profesjonalny audyt, opracowujemy strategię i zasady działania biura prasowego, dostosowując jego strukturę do potrzeb organizacji. Organizujemy szkolenia dla pracowników biur prasowych, znajdujemy właściwych kandydatów na stanowisko rzecznika prasowego.